KAPLE je zázemím pro všechny, kdo se chtějí vzájemně potkávat a podporovat.

Kaplanská služba na ETF UK je nabídkou podpory pro všechny obyvatele fakulty,
ať už se hlásí k nějakému vyznání nebo ne. Na studentskou farářku se můžete s důvěrou obracet například pokud hledáte na fakultě společenství, zvažujete jak se aktivně zapojit do nějaké církevní služby, nebo si prostě jen potřebujete s někým promluvit. 

Součástí rozvrhu na naší fakultě je čas vyhrazený pro to, aby se kdokoli mohl účastnit bohoslužeb, které se konají pravidelně každou středu ve fakultní kapli.